ÅRSMÖTE I LYCKSELE 27 MARS KL 13

Välkommen till kommunhuset i Lycksele på Samverkan Umeälvens årsmöte. Vi kommer att berätta om aktiviteter under det gångna året och vad som händer under 2019. Vidare redovisar vi ekonomi och budget för 2019.

Vi bjuder på fika.

Varmt välkommen önskar Åsa Widen med styrelse