Myndighet

Myndighet

Länk

Länsstyrelsen i Västerbotten, Mats E Johansson http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/Pages/default.aspxhttp://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/8-levande-sjoar-och-vattendrag/Pages/default.aspx
Vattenmyndigheten i Bottenviken, Ingemar Perä, Minna Brodin http://www.vattenmyndigheterna.se/sv/bottenviken/Pages/default.aspx
Havs och vattenmyndigheten https://www.havochvatten.se/
Friskare Skogsvatten/Länsstyrelsen i Västerbotten  http://www.friskareskogsvatten.se/Sv/Pages/default.aspx

130828JuktågrenKoja