Lycksele kommun

I Lycksele arbetar föreningen med magasinen Tuggen, Hällforsen, Betsele, Hällforsen, Bålforsen och Rusele.  Ansvarig på Lycksele kommun är Greger Jonsson. Projektledare är Åsa Widén. Projektet drivs i samverkan med;

Uniper Energy, Vattenfall, Vattenregleringsföretagen, Umeå Universitet, WWF, Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen i Västerbotten, Vattenmyndigheten i Bottenviken, Havs och Vattenmyndigheten och lokala representanter.

P1000826

Ladda ner projektbeskrivning för Lycksele:Projektbeskrivning GEP i Lycksele

STRANDPROMENAD I LYCKSELE – Grön infrastruktur

Sedan hösten 2016 arbetar vi med att få igång en byggnation av en strandpromenad invid väg E12. Promenaden byggs som en grön zon med strandvegetation som kommer att gynna både fisket och människorna.  Vi hoppas att resultatet blir en grön promenad längs stranden i Lycksele.