Byaföreningar och lokala representanter

Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin Vindeln. Ordförande: Gunnar Paulsson 070-21331 33
Naturskyddsföreningen Lycksele Eva Wiberg
Bålforsens FVO Kenneth Klintefelt
Umalax fiskodling, Bålforsen Josef Nygren
Gunnarn-Juktån Leif Hedman
Kattisavans by Anders sandberg
Ramsele by Jon Forsgren
Blåvikssjön Yngve Berg
 Storuman byarna  http://www.storumanbyar.se/