Vattenråd VRO10

Vattenråd är ett forum för samverkan inom ett vattenrådsområde mellan alla som är intresserade av vattenfrågor. Här kan också myndigheter lyfta frågor där man vill ha delaktighet. I Bottenvikens vattendistrikt finns 13 vattenråd, varav två är kustvattenråd.

VRO10 är vattenrådet för Umeälven och Vindelälvens avrinningsområde. Lycksele kommun är huvudman och ansvarig för den löpande verksamheten. Till vattenrådet kan du vända dig med alla frågor gällande vatten i avrinningsområdet. VRO10 arrangerar också seminarium,exkursioner och trivseldagar varje år.P1030485P1000196Foto: Jåvanbäcken.

Vill du veta mer? Hör av dig till Greger Jonsson på Lycksele kommun.  

Mobil: 070-625 97 30 eller mail: greger.jonsson@lycksele.se

Länk till Vattenorganisationer: http://www.vattenorganisationer.se/

Länk till Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund: http://www.umevindelvvf.se/

Länk till Vattenmyndighetens informationssida om vattenråd: http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/bottenviken/deltagande-och-dialog/vattenrad/Pages/default.aspx