Kontakt

Föreningen Samverkan i Umeälven

Ordförande: Åsa Widén

Adress: Hälsingfors 25, 922 93  Vindeln

Mobil: 076-776 30 77

Mejl: info@umealven.se

Åsa

 

Styrelse

Åsa Widen, ordf; asa.widen@umu.se  076-776 30 77; suppleant Birgitta malm Renöfält; birgitta.renofalt@umu.se

Roland  Jansson, vice ordf; roland.jansson@umu.se, 070-368 66 05; suppleant Christer Nilsson, christer.nilsson@umu.se

Grete Veteraas; grete.vesteraas@lycksele.se; 070-230 02 18; suppleant Rickard Sundbom Richard.sundbom@lycksele.se

Torgny Forsgren; torgny.forsgren@gmail.com; 073-020 91 13; suppleant Sture Gustafsson,

Gunnar Paulsson; gunnar.paulsson@home.se; 070-2133133; suppleant Kjell Jacobsson, kjell@lameco.se

Kenneth Klintefelfelt; kenneth.klintefeldt@hotmail.com  070-6700398; suppleant Anders Sandberg anders.kattisavan@gmail.com

Carl Olof Blomqvist; cobl@it4unet.se; 070-519 82 50; suppleant Karl-Johan Stenvall; kalle.stenvall@it4unet.se; 070-311 68 39