Restaurering av Juktån 2016-2020

Juktån reglerades i början av 1960-talet och vattnet leds genom en tunnel till sjön Storuman. Juktån är därmed inte torr utan det finns en minimitappning om nästan 12% som rinner från Storjuktandammen ner mot Gunnarn. En sträcka om sex mil.

I maj 2016 fattades ett beslut från Vattenregleringsföretagen och Vattenfall om att inleda arbetet med att restaurera Juktån i samverkan med föreningen Samverkan Umeälven, Umeå universitet och boende efter Juktån.

Inledningsvis prioriteras sträckan nedströms Lomseledammen, men arbetet omfattar hela Juktån från Storjuktan.

Den 22 augusti kommer vi att arrangera en informationsdag i Juktån om Juktån. Mer information och program läggs ut på hemsidan.

Vill du veta mer tag kontakt med Åsa Widén eller Carl-Olof Blomqvist.