Vattenkraft i Umeälven

I Umeälven finns nitton kraftverk. Störst är Stornorrfors kraftverk, som ligger närmast havet. För dig som vill läsa mer om varje kraftverk, klicka på nedan länk.

Leif Kuhlins hemsida om vattenkraft: http://vattenkraft.info/

Kraftverksägare i Umeälven är;

  • Vattenfall AB
  • Uniper energy (E.ON AB)
  • Statkraft AB
  • Skelleftekraft AB
  • Holmen Kraft AB
  • Umeå kommun

Umeälven schematisk karta