Projekt i Umeälven

År 2012/2013 Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin utför inventeringar i tre älvmagasin. Harrsele, Bjurfors Nedre och Bjurfors Övre inventeras och slutrapporteras 2013-03-12. Finansiär: WWF, Vattenfall genom ”Bra miljöval” Naturskyddsföreningen och Vattenmyndigheten.

År 2013/2014 Lycksele kommun är projektägare och huvudman. Tuggensele, Hällforsen, Betsele,Bålforsen och Rusfors magasinen inventeras. Finansiär: WWF, Vattenfall, E.ON och Länsstyrelsen/Vattenmyndigheten.

År 2014/2015 startar projektet upp med kartläggning av hela Umeälvens avrinningsområde. Finansiär: Vattenregleringsföretagen. Byggnation av de första miljöanpassade erosionsskydden. Avtal upprättas med Statkraft gällande Bjurfors Övre, Bjurfors Nedre och Harrsele.

År 2016 föreningen Samverkan Umeälven bildas. Avtal om restaurering av Juktån sluts och arbetet inleds sommaren 2016.  Byggnation av tre nya områden av miljöanpassade erosionsskydd. Arbetet med Bjurfors Övre utloppskanal inleds.

År 2017 byggnation av fågelhäckningsjö i Ottenträsk avslutas i mars. Restaurering av Ramsan inleds i augusti. Tillståndsprocesser gällande Juktån och Bjurfors Övre inleds.

 

biologisk mångfald 114