SLUTRAPPORT UMEÄLVEN – UPPDATERING

Slutrapport Umeälven – uppdaterad version.

Vi har nu lagt ut en uppdaterad version av slutrapporten! Den nya versionen finns att ladda ner under rapporter. Tack till alla som deltagit i projektet!

Med vänliga hälsningar

Åsa Widén – Projektledare MAXEP Umeälven