Samråd med markägare

God Jul och Gott Nytt År!

Vi har ett flertal pågående projekt som syftar till att vi genomför åtgärder. I Lycksele arbetar vi tillsammans med Lycksele kommun, Greger Jonsson med strandpromenaden och grön infrastruktur.

I Vindeln arbetar vi med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i biflödena Ramsan och Byssjan.  Samrådshandlingen för Ramsan ute på www.umeälven.se/rapporter. 

I Juktån arbetar vi också med MKB och vi har lagt ut allt kartmaterial gällande alla restuareringsobjekt nedströms Tjangarn på under fliken rapporter. Där finns också en kortfattad förstudierapport, som berättar om hur vi tänker om Juktåns framtid.

Hör gärna av er till oss om ni har frågor.

Hälsningar

Åsa Widén