Rapporter

MKB 2020 Utkast på MKB gällande utrivning av trösklar och flottledsåterställning i Juktån. 

Beskrivning av åtgärder Storjuktan till Båthusselet, inventerat sommar 2019 i Juktån.

SamradByssjan1_ 20180102

Rapport-Ramsan

SamrådRamsanTvå 20171215

Finansierat med LONA-medel

Rapport förstudie Juktån 20171204_m_bilaga_webb

Biotopkartering av Juktån nedströms Tjangarn

Samrådshandling Juktån_ÅW_markägare

Inventering Likkotgrenen 2017-08-09_TH

Biotopkartering_Juktån_ÅW

SLUTRAPPORT MAXEP UMEÄLVEN

Maximal Ekologisk Potential i Umeälven 2016

Bilaga 1. DHRAM

Bilaga 2. Älvmagasin tom Grundfors + Storjuktan

Bilaga 3. Sjömagasin

Bilaga 4_Umeälven reglering med e-flows (strömkraftverk och vårflod)

Bilaga 5_0-tappningar

Bilaga 5_ Underbilaga 1 till 0-tappningar

Bilaga 5_ Underbilaga 2 till 0-tappningar

Bilaga 6. Juktån ändrade mintappningar med hänsyn till revisioner 4 nov 2014

Bilaga 6_1 till Juktåns mintappningar 4 nov 2014

Bilaga 6_2 till Juktåns mintappningar, 4 nov 2014

Litteraturstudie om harr. SLU, Emma Björkvik, 2014

Harr_i_regleringsmagasin_Litteratursammanställning_2014 (1) 

Rapport från Roland Jansson, Umeå Universitet. Ekologisk potential för strandvegetation längs älvmagasin i Umeälven

Utkast till slutrapport_strandvegetation (2)

Seminarium i Umeå 20-21 maj 2015

150522 UME GEP Lisa Lundstedt

20150521 Samverkan

Kjell Leonardsson – Presentation 2015-05-22

Makrofyter åw1

strandvegetation_slutseminarium

The Dundee Hydrological Regime Alteration Method (DHRAM

Umeälvsprojektet ES 2015-05-21slutver

Umeälvsprojektet Strategin 150522

Åtgärder utan betydande produktionspåverkan åw1

Seminarium i Lycksele 7/5 2014, presentationer

2014-05-07 Leonardsson – Lycksele  20140507 Umeälven Åsa Widén    Birgitta_R_Lycksele Ingemar_Lycksele_140507   Jansson_pres_Lycksele   Lycksele 7maj2014 SGI NaturanpSkydd-1 Lycksele 7maj2014 SGI Sårbarhetskartering vattendrag-1

För modell-verktyg från Kjell Leonardsson. Tag kontakt med Åsa Widén (asa.widen@umealven.se), så mejlar vi verktygen. Tyvärr var de inte möjliga att ladda ner på hemsidan.

Slutrapport från Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin, med bilagor år 2012

Slutrapport_GEP_Umelven_Vindelns_kommun_20130502_1

Bilaga 1. Inventering Umeälven, Harrsele

Bilaga 2. Inventering Umeälven, Bjurfors Nedre

Bilaga 3. Inventering Umeälven, Bjurfors Övre del 1Bilaga 4. Inventering Umeälven, Bjurfors Övre del 2

Film om att anlägga lekbottnar: http://www.youtube.com/watch?v=h5MJuauKciI

Livshistoria öring Grundfors   Mikael Hedlund. 1989-08-25