Nu kommer vi igång med Juktån!

I Samverkan har vi kommit igång med restaurering av Juktån. Projektet drivs som ett FOU-projekt tillsammans Samverkan i Umeälven, Vattenregleringsföretagen, Vattenfall, Umeå Universitet samt FVO. Läs mer under projekt i Umeälven.