Föreningen är bildad!

Hej alla ni som är intresserad av Umeälven,

Föreningen bildades under 2016 och är en egen juridisk person som ideell förening.  Vi kom igång under den senare delen av 2016 och arbetet har så sakteliga kommit igång.

Vi arbetar tillsammans efter älven från fjällen till Stornorrfors.  Vi har valt ut tre åtgärdsområden som vi prioriterar just nu. Men vi jobbar förstås med fler åtgärder, t.ex. vi kommer att börja restaureringen av Ramsan i höst och under mars 2017 grävde vi ur en fiskfri tjärn invid Umeälven för att förbättra möjligheterna för sjöfågelhäckning. Vi arbetar även med miljöanpassade erosionsskydd och vi har byggt fyra sträckor med skydden under 2015 och 2016.

De prioriterade områdena är:

  1. Juktån. Restaurering av fåran samt en ny säsongsanpassad minimitappning.
  2. Strandpromenad i Lycksele invid väg E12, där vi bygger för strandvegetation och en grönare miljö.
  3. Restaureringsprojekt av utloppskanalen nedströms Bjurfors Övre.

Välkommen att delta!