Projekt Umeälven

Arbete mot miljökvalitetsnormen God Ekologisk Potential GEP genom att kartlägga Maximal Ekologisk Potential MAXEP.

Det är glädjande att det pågår ett flertal naturvårdsprojekt längs Umeälven i Västerbotten. Arbetet kommer att ta lång tid och det kan ibland vara svårt att hitta åtgärder som stöttar ekosystemet i den hårt reglerade Umeälven. Vårt arbete med Maximal Ekologisk Potential har syftat till att kartlägga alla tänkbara åtgärder i Umeälven.

exjobb 002

Läs vidare om det arbete som Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin har utfört. Det pågående arbetet i Lycksele, som är en fortsättning på Samverkansgruppens arbete och vidare under 2014/2015 när vi har arbetat i hela Umeälvens avrinningsområde med undantag för Vindelälven och sträckan från Stornorrfors ut till havet.

Vi har tillsammans med Statkraft, SGI, Umeå Universitet och Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin startat upp arbetet med åtgärder i tre älvmagasin i Vindelns kommun. (https://umealven.se/projekt-umealven/gepmep/erosionsskydd/).

Läs gärna mer om de projekt som planeras och det som redan är utfört.

Hör av er om ni frågor.